nLoopie

23 Juni 2017: midzomernachtloopie ! (50 km)

Nieuws 27 april 2017: er zijn voldoende aanmeldingen, de midzomernachtloop gaat door!!!

Nieuws 12 april 2017: wandelvereniging ’n Loopie wil graag dit jaar weer een midzomernachtloop organiseren! Het wordt een nachtelijke wandeltocht van 50 km (in plaats van 70 km). Uitsluitend voor goed getrainde wandelaars!

Datum: vrijdagavond 23 juni, start rond 22.00 uur, aankomst terug in Volendam: de volgende ochtend,
dus zaterdag 24 juni.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Karina Bont, kijk hier voor de contactgegevens
of mail naar bestuurslid@nloopie.nl

Bij voldoende aanmeldingen volgen meer details en gaan we er voor!