Algemene ledenvergadering over 2017

De algemene ledenvergadering over 2017 vond plaats op vrijdagavond 9 februari 2018 in de kantine van Succes.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 FEBRUARI 2018

Datum: vrijdag 9 februari 2018; aanvang: 20.00 uur (met koffie)
Plaats: kantine van schoonmaakbedrijf Succes, Mgr Veermanlaan 10, Volendam

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een vrijdagavond in februari.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en bestuursbeleid
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar
 4. Ingekomen stukken en uitgaande post
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de secretaris
 7. Verslag van de ledenadministrateur
 8. Verenigingstochten
 9. Estafette wandeltocht Volendam-Praag
 10. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei
 11. Vierdaagse Nijmegen & catering
 12. De Mastermate Divema Avondvierdaagse Volendam
 13. Het midzomernachtloopie
 14. Bestuursverkiezing
 15. Benoeming kascontrolecommissie
 16. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar
 17. Suggesties vanuit de ledenvergadering
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn op te vragen via secretaris@nloopie.nl. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. De vergadering zelf duurt meestal ongeveer een tot anderhalf uur.

Na het sluiten van de vergadering en een korte pauze volgt een zeer interessante presentatie over lopen met GPS apparaten en routes maken. Dit kan bij vele wandeltochten, maar ook bij de voettocht naar Praag wel eens goed van pas komen! Deze presentatie wordt verzorgd door Martin de Graaff.

Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten.


Heel graag tot 9 februari!