Avond-Wandel-4daagse stopt.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van Wandelvereniging ’n Loopie was een van de agendapunten het wel of niet door laten gaan van de Avond Wandel Vierdaagse. Negen jaar lang vond dit loopevenement plaats in de zomer en de eerste keer waren er 225 deelnemers.

In de loop der jaren is het aantal deelnemers steeds terug gezakt. De vele inspanningen die ervoor geleverd moeten worden om deze Avond Wandel Vierdaagse te kunnen organiseren, wegen niet op tegen de deelname. Het is spijtig en het bestuur vindt het heel jammer dat er geen tiende (tweede lustrumeditie) A4D gehouden kan worden. Misschien is er een andere vereniging of organisatie die hier het voortouw wil nemen. Dank is verschuldigd aan de sponsors Molenaar & Zwarthoed Adviseurs, Mastermate Volendam Divema en Lekker voor hun jaarlijkse financiële bijdrage. Ook wil het ’n Loopie-bestuur de Sportkoepel en de vrijwilligers van Toerclub Volendam bedanken voor hun jarenlange inzet in de organisatie om deze Avond Wandel Vierdaagse mogelijk te maken. Helaas is er nu een einde aan gekomen.