Belangrijk nieuws over estafetteloop

Update 17-03-2020

Beste wandelvrienden,

Hierbij, helaas sneller dan gedacht, weer een bericht van de Wenen-estafette organisatie. Helaas geen goed bericht.

De estafette wordt in zijn geheel afgelast en doorgeschoven naar 2021!

De gebeurtenissen volgen elkaar zeer snel op en ze hebben allemaal een negatieve impact op de verwachtingen voor de estafette. Daarom hebben we veel eerder dan verwacht deze definitieve negatieve beslissing moeten nemen.

Het is denken wij niet nodig om alle zaken te benoemen die in deze beslissing mee hebben gewogen. Wij denken dat iedereen dat wel weet en het er mee eens is. De contacten die we daarover hebben gehad met enkele groepen, bevestigen dat ook.

In principe gaan we ervan uit dat in 2021, de route, indeling en tijdplanning hetzelfde blijft als nu afgesproken.

We gaan overleg voeren met garage Molenaar over hoe de huur van de bus kan worden afgehandeld. We hebben deze inmiddels al wel betaald.Dit is medebepalend voor de financiële afhandeling van het inschrijfgeld.

We adviseren iedereen ook, om snel de geboekte accommodaties te cancelen. Mocht dat niet helemaal lukken, dan hopen wij dat dit verhaald kan worden op uw reis- en annuleringsverzekering.

Het is vreselijk jammer dat dit moet, maar op dit moment zijn er belangrijker zaken dan een wandel-estafette.

Nog een advies vanuit de organisatie; blijf vooral zelf wandelen, en daardoor fitter en gezonder.

Wij hopen op uw begrip.

 

Met vriendelijke maar nog steeds bedroefde groeten,

De Wenen werkgroep

 

BELANGRIJK BERICHT!

Beste wandelvrienden,

Zoals iedereen weet, wordt de wereld en dus ook Nederland op dit moment geplaagd door het corona-virus.

In diverse landen in Europa wordt het dagelijks leven behoorlijk ontregeld door de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen, c.q. te bestrijden.

Ook in Nederland zijn maatregelen genomen en worden adviezen gegeven over het voorkomen van verdere verspreiding, maar ook over hoe zelf niet besmet te geraken.

Als organisatie en deelnemers van/aan de estafettewandeltocht naar Wenen, hebben we natuurlijk ook te maken met deze zaken.

Inmiddels hebben zich enkele deelnemers tot ons gewend met de vraag; hoe gaan we met deze situatie om en gaat de tocht überhaupt nog wel door?

Onderliggende vraag is natuurlijk ook, of het verantwoord is om de tocht door te laten gaan.

Welnu, die vragen hebben wij ons donderdagavond j.l. ook gesteld en over de uitkomst daarvan het volgende;

– wij baseren ons op de adviezen en de maatregelen opgesteld en uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid i.s.m. het RIVM, en op de situatie in de ons

omringende landen,

– daarnaast vinden wij dat wij als organisatie, ook medeverantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de deelnemers,

– dit alles afwegende, vinden wij dat het op dit moment, niet verantwoord is om te gaan lopen!

– wij gaan ons houden aan de adviezen van regering en RIVM, om zeker tot en met 31 maart geen activiteiten te organiseren,

– dit houdt in dat ook de ‘Open etappe’ vanaf a.s. zondag komt te vervallen. Dit geldt ook voor de mis en fotosessie,

– we hebben een kleine hoop dat de situatie zich ondertussen stabiliseert en gaan kijken of het mogelijk is de estafette te hervatten met de etappes, die starten

vanaf begin April,

– we zullen u regelmatig via Facebook, site en mogelijk mail, op de hoogte houden van de stand van zaken, en uiterlijk 27 maart de definitieve beslissing nemen

en bekendmaken.

Het doet ons vreselijke pijn om dit besluit te moeten nemen, maar wij menen niet anders te kunnen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

 

Met vriendelijke maar wat bedroefde groeten,

De Wenen werkgroep