Fusie NWB (NHWB) en KNBLO

UPDATE:  j.l. zaterdag 29 november heeft de extra Algemene Vergadering van de NHWB, met een ruime meerderheid ingestemd met de voorgenomen fusie. Als ook de nog overgebleven 6 regio’s instemmen, dan gaat de fusie per 1 januari zijn beslag krijgen.

Juli 2014  Zoals u wellicht heeft vernomen, gaat de fusie van de wandelsportbonden NWB en KNBLO per 1 januari zijn beslag krijgen.
Voor u, als leden van ’n Loopie, heeft dat zo zijn consequenties. Wat deze precies zijn staat nog niet exact vast (er wordt nog over diverse zaken overleg gepleegd).
Zoals het er nu uitziet, blijven een aantal belangrijke zaken (zoals kortingen op wandelevenementen) gelijk en komt er een overgangsperiode voor enkele andere items (o.a. kosten bondslidmaatschap).
Gezien het feit dat de details hiervan nog niet precies bekend zijn, heeft het o.i. weinig zin op dit moment hier verder op in te gaan.
Wij gaan er vanuit dat deze details vóór het einde van het jaar wél duidelijk zijn, en zullen u voor en tijdens de Algemene Leden Vergadering in januari verder informeren.
Tijdens deze ALV zal het bestuur ook haar standpunt in deze kenbaar maken en dit ter goedkeuring aan u voor leggen.

Indien noodzakelijk of zinvol, houden wij u tussentijds op de hoogte van belangrijke info betreffende de fusie.

Bestuur ’n Loopie