Laatste nieuws

Het bestuur van ’n Loopie heeft dinsdag 2 februari vergaderd. Aan de orde kwam het al of niet doorgaan van diverse wandelactiviteiten die door of onder verantwoording van ’n Loopie in 2021 zouden kunnen plaatsvinden. Natuurlijk ook de Wandelestafette naar Wenen die half maart van start zou gaan. Hier is gekeken naar de huidige en te verwachten situatie in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland in maart en mei. Dat ziet er door de coronabeperkingen niet goed uit en het bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten dat de estafette niet door kan gaan. Dat is geen verrassing. Hoe nu verder, daarover gaat de Werkgroep Wenen zich beraden. Feit is dat de wandelestafette in 2021 definitief niet door gaat.

Andere activiteiten van ’n Loopie staan tot de zomer op de tocht

In februari zou de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie gehouden worden in “De Schemerpit”. Vanwege de lockdown gaat deze voorlopig niet door. Voor een aantal zaken, waarvoor de ledenvergadering normaliter haar goedkeuring dient  te verlenen, wordt gezocht naar een alternatieve werkwijze. Daarover ontvangen de leden binnenkort nog bericht.

Wat betreft de jaarlijkse Zuiderzee-wandeltocht van ’n Loopie (die gepland stond voor 29-30 mei) en de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, deze gaan waarschijnlijk niet door. Eind maart zal hierover een definitief besluit genomen worden door het bestuur van ’n Loopie. Alles is namelijk afhankelijk van de maatregelen die genomen worden inzake de Corona-pandemie. Erg jammer, maar het is helaas niet anders.