Laatste nieuws

Update 25 oktober 2021

(Opnieuw!) Wandelaars gezocht voor deelname aan de Wandelestafette naar Wenen

Het begint een beetje te lijken op het afscheid van de vroeger, zeer bekende zangeres Heintje Davids – alleen dan omgekeerd; wij dachten telkens te kunnen gaan, maar hebben het vertrek steeds weer moeten afgelasten.

We geven het echter niet op en doen in 2022 een nieuwe poging.

De planning is dat de 1ste etappe start op 17 maart en de 27ste etappe eindigt op 2 juli in Wenen.
Elke etappe duurt 4 (wandel) dagen. De meeste groepen kiezen ervoor om een dag eerder heen te reizen, en na de laatste wandeldag ook nog een overnachting te doen voordat men terugrijdt.
Het vervoer vindt plaats met een – door ’n Loopie gehuurde – 9 persoons bus. Deze ‘pendelt’ heen en terug naar de eind-/startplaats van de etappes.

Helaas hebben door diverse omstandigheden, enkele groepen besloten om af te zien van deelname.
Hierdoor komen weer enkele etappes beschikbaar voor geinteresseerde nieuwe groepen.

Doordat er mogelijk ook groepen zijn die van etappe willen wisselen (ruilen), is het lastig om aan te geven welke etappes vrij zijn, of vrij gaan komen. Daarom eerst het verzoek aan onze leden om – indien men is geïnteresseerd –  zich op te geven. Daarna gaan we aan de slag om te zien of we de wensen van de nieuwe deelnemers kunnen invullen.

Normaliter gaan wij uit van een minimale groepsgrootte van 6 personen, maar hier wijken wij ditmaal vanaf – 4 personen mag ook deze keer. Iets meer is beter, daar de ervaring leert dat een groep van 4 ‘kwetsbaar’ is, als b.v. 1 deelnemer toch onverwacht verhinderd raakt.

Mocht u met een groep of individueel mee willen doen, dan kunt u zich opgeven via emailadres wenen@nloopie.nlGeef daarbij uw naam en telefoonnummer op en het aantal personen waaruit de groep (ongeveer) zal bestaan. Ook individuele lopers kunnen zich dus aanmelden.

Normaliter dienen inschrijvers lid te zijn van ’n Loopie. In de huidige situatie zullen wij daar minder zwaar aan tillen.
Lid (of ‘ondersteunend lid’) worden mag altijd natuurlijk. Het zal echter duidelijk zijn dat leden voorrang genieten.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over uw inschrijving.

U zult begrijpen dat wij nog steeds een kleine slag om de arm moeten houden, m.b.t. de mogelijke invloed van de corona pandemie. We hopen natuurlijk allemaal dat er in maart volgend jaar geen reis- of andere beperkingen meer zijn.
We doorkruisen 4 landen, zijnde België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Hoe de situatie in die landen, maar ook hier in Nederland er dan voorstaat weten wij niet, maar we hopen op het beste.
In ieder geval moeten geïnteresseerden er rekening mee houden, dat in enkele landen dan nog steeds om een QR-pas wordt gevraagd. Elke dag testen is onderweg lastig zo niet onmogelijk, dus vaccinatie is dan een vereiste.

Graag zien wij uw inschrijving tegemoet,
met sportieve groet,

de Wenen-commissie

 

Update 3 februari 2021

Het bestuur van ’n Loopie heeft dinsdag 2 februari vergaderd. Aan de orde kwam het al of niet doorgaan van diverse wandelactiviteiten die door of onder verantwoording van ’n Loopie in 2021 zouden kunnen plaatsvinden. Natuurlijk ook de Wandelestafette naar Wenen die half maart van start zou gaan. Hier is gekeken naar de huidige en te verwachten situatie in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland in maart en mei. Dat ziet er door de coronabeperkingen niet goed uit en het bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten dat de estafette niet door kan gaan. Dat is geen verrassing. Hoe nu verder, daarover gaat de Werkgroep Wenen zich beraden. Feit is dat de wandelestafette in 2021 definitief niet door gaat.

Andere activiteiten van ’n Loopie staan tot de zomer op de tocht

In februari zou de Algemene Ledenvergadering van ’n Loopie gehouden worden in “De Schemerpit”. Vanwege de lockdown gaat deze voorlopig niet door. Voor een aantal zaken, waarvoor de ledenvergadering normaliter haar goedkeuring dient  te verlenen, wordt gezocht naar een alternatieve werkwijze. Daarover ontvangen de leden binnenkort nog bericht.

Wat betreft de jaarlijkse Zuiderzee-wandeltocht van ’n Loopie (die gepland stond voor 29-30 mei) en de verzorging tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, deze gaan waarschijnlijk niet door. Eind maart zal hierover een definitief besluit genomen worden door het bestuur van ’n Loopie. Alles is namelijk afhankelijk van de maatregelen die genomen worden inzake de Corona-pandemie. Erg jammer, maar het is helaas niet anders.