Notulist gezocht

Notulist (m/v) gezocht voor de jaarvergadering (per 2018)

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een vrijdagavond in januari of februari. Voor het maken van een verslag van deze vergadering zijn wij op zoek naar een notulist (een diploma Notuleren is niet per se noodzakelijk, wel een pré).

De notulen van een vergadering vormen een verslag van de vergadering. De notulen worden gemaakt door de notulist van de vergadering. Deze maakt tijdens de vergadering (meestal schriftelijk) aantekeningen, om na afloop van de vergadering de notulen te kunnen voltooien.

De notulist maakt de agenda voor de jaarvergadering*, meestal a.d.h.v. het verslag van het voorgaande jaar. Tijdens de vergadering noteert de notulist (met schrijfblok/pen of laptop) in het kort wat er wordt besproken en welke afspraken worden gemaakt. De notulen zijn de basis voor het verslag van de jaarvergadering. Het voltooide verslag wordt vóór publicatie ter goedkeuring verstuurd naar de leden van het bestuur van ’n Loopie.

Lees meer over notuleren

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

* VOORBEELD agenda jaarvergadering: jaarvergadering-agenda-jan-2017