nLoopie

AVG/privacywet

Wandelvereniging ’n Loopie :

  • verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking;
  • beperkt de toegang van de bestuursleden tot de persoonsgegevens;
  • bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is.