Vergadering

Verslagen van de jaarvergadering vindt u onder “archief” bij het betreffende jaar.

Wandelvereniging ’n Loopie houdt haar algemene ledenvergadering jaarlijks op een vrijdagavond in januari of februari. Op de website, in weekblad De Nivo en per Nieuwsbrief via e-mail wordt deze vergadering aangekondigd.

Aanvang: 20.00 uur (met koffie)
Plaats: ‘De Schemerpit’, de kantine van de tafeltennisvereniging, Westerven 43, Volendam

Het programma van de jaarvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en bestuursbeleid
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar
4. Ingekomen stukken en uitgaande post
5. Verslag van de penningmeester
6. Verslag van de secretaris
7. Verslag van de ledenadministrateur
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Vaststelling lidmaatschapscontributie voor het komende jaar
11. Organisatie Zuiderzeewandeltocht jaarlijks in mei (en evt. estafetteloop)
12. Suggesties vanuit de ledenvergadering
13. Rondvraag
14. Sluiting

De notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor zijn ter lezing vooraf beschikbaar bij de secretaris. Ook tijdens de vergadering zijn deze notulen beschikbaar. De vergadering zelf duurt meestal 1 tot anderhalf uur. Na het sluiten van de vergadering en een korte pauze komt er nog een spreker met een zeer interessant wandelthema. Daarna is er nog gelegenheid om even gezellig na te zitten.

De bestuursleden waarderen de aanwezigheid van de leden tijdens de jaarvergadering altijd enorm, zij zijn er immers voor de leden! Het is zeker niet de bedoeling dat het bestuur alleen maar vertelt hoe het is gegaan het afgelopen jaar en wat de plannen zijn voor het komende jaar. Juist úw inbreng is van harte welkom! De leden van het bestuur zijn benieuwd naar uw tips, ideeën, commentaar, enz. Ook is er tijdens de algemene ledenvergadering ruimschoots gelegenheid voor het stellen van al uw vragen.

Na de vergadering:

Na de vergadering van januari 2004 (over 2003) hadden we Albert Pot, die ons een demonstratie ‘nordic walking’ gaf. Kees Tol was in januari 2005 onze spreker na afloop, hij vertelde ons uitgebreid over zijn avonturen tijdens zijn voettocht van Volendam naar Santiago de Compostela. In januari 2006 hadden we na afloop van de vergadering een interessant praatje o.a. over rugzakken. Begin 2007 werden we na het vergaderen enthousiast voorgelicht over regenkleding. In 2008 was Jaap Zwarthoed (Troet) bereid ons iets te vertellen over ‘eerste hulp bij wandelletsel’, waarbij o.a. onderkoeling aan bod kwam (thermische letsels). Dik Mooijer vertelde ons na afloop van de jaarvergadering begin 2009 onder meer over zijn wandelervaringen in Engeland en Frankrijk. In 2010 vertelde Ton Tol aan de hand van een serie adembenemend mooie foto’s over zijn wandelervaringen in Engeland en Schotland. Begin 2011 hielden de dames Miranda en Karina een boeiend praatje met diapresentatie over hun ervaringen rondom de marathon op de Zuidpool/Antarctica. Ingrid, Linda en Kees Dijkgraaf verzorgden in 2012 een presentatie over hun wandelavontuur naar de top van de Kilimanjaro. In 2013 was er een presentatie van Lou Snoek over een tweetal wandelklimtochten (Mont Blanc en Kilimanjaro) onder het motto ‘wilskracht en doorzettingsvermogen’. Na de vergadering in januari 2014 was het woord aan Thomas Mooijer, die ons alles vertelde over de Shikoku 88 tempeltocht, een pelgrimsroute van 1200 kilometer in Japan, die hij had gelopen. Begin 2015 hadden we een schitterende lezing/presentatie over het Pieterpad, verzorgd door Wim van der Ende. En in januari 2016 kwamen Ankie en Ron van Pied a Terre uitleg geven over o.a. wandelkaarten, kompassen en kaartlezen. Remon van Goolen verzorgde de presentatie begin 2017; over marathons 7 continenten en project Noordkaap. Het is dus altijd de moeite waard na het vergaderen nog even te blijven zitten!