Wandelclub ‘n Loopie telt bijna 600 leden

Januari 2014. In “De Schemerpit”, de kantine van tafeltennisvereniging Victory ‘55, vond vrijdagavond de jaarvergadering plaats van wandelvereniging ‘n Loopie, die druk bezocht werd. Voorzitter Dick Veerman trad na 12,5 jaar af en zijn taak wordt overgenomen door Paul Moormann. De vacante plek in het bestuur van secretaris wordt door Jan Koning ingevuld. Het was ‘n sportief geslaagd jaar voor ‘n Loopie met de Zuiderzeewandeltocht en Avond-4-daagse. Het ledental is gegroeid naar 594.

bron: NIVO

loopievergaderingtv4__large

Voormalig voorzitter Dick Veerman links op de foto

loopievergaderingtv6__large

Thomas Mooijer vertelde alles over de Shikoku 88 tempeltocht

loopievergaderingtv2__large

Het bestuur dd januari 2014, v.l.n.r.: Ton, Cees, Peter, Dick en Paul

loopievergaderingtv1__large

Een mooie opkomst in de Schemerpit

loopievergaderingtv5__large loopievergaderingtv3__large