nLoopie

Wandelestafette naar Praag 2018

Update 18-12-2017
Gelukkig snel hebben zich een aantal kandidaatploegen aangemeld.
2 daarvan gaan samen deze etappe invullen.
We gaan er vanuit dat dit gaat lukken, maar indien u geïnteresseerd bent, meld dit dan toch maar – het is nog een hele tijd naar de startdatum, en je weet maar nooit.

Update 08-12-2017 
Vrijgekomen etappe
Door omstandigheden is een etappe vrijgekomen waarvoor wij een nieuwe groep zoeken om deze in te vullen. Het gaat om de volgende etappe:

Giessen (D) – Gelnhausen (D) van zaterdag 21 april 2018 tot en met dinsdag 24 april 2018

Mocht u iemand weten die hier eventueel interesse in heeft of kan hebben, dan vragen wij u diegene hierop te wijzen. Interesse kan aan ons kenbaar worden gemaakt via praag@nloopie.nl. Wellicht dat ook gebruik gemaakt kan worden van de reeds uitgestippelde route en geselecteerde overnachtingsadressen.

Invulling eerste ‘open’ etappe
De eerste etappe – die start op zondag 18 maart 2018 – gaat in 5 dagen van Volendam naar Zurich (Friesland). Net als bij de vorige editie zal deze worden ingevuld door ‘losse’ geïnteresseerden. Dit hoeven niet persé ‘officiële’ deelnemers aan de estafettetocht te zijn, het geldt ook voor overige geïnteresseerde wandelaars. De wandelaars worden ’s morgens weggebracht en ’s middags weer opgehaald door een vrijwilliger met een bus. De exacte wandelroutes per dag moeten nog worden bepaald, maar sowieso wordt op de 5e en laatste dag van deze etappe over de Afsluitdijk gewandeld, van Den Oever naar Zurich. We broeden nog op wat plannetjes om hier iets speciaals van te maken, wellicht met catering onderweg. Later volgt hierover nog nadere informatie, maar mocht u op een of meerdere dagen willen meelopen, meldt u zich dan aan via praag@nloopie.nl.

Voorbereidingen overdracht
We gaan er als organisatie vanuit dat alle groepsleiders goede en duidelijke afspraken hebben gemaakt of zullen maken met de voorgaande en opvolgende groep over de plaats en het moment van overdracht van het estafettestokje en de bus. Mocht hierover onduidelijkheid of onenigheid (zijn) ontstaan, dan vernemen wij dat graag.

Facebook
Anders dan bij de vorige tocht naar Barcelona zullen we deze keer geen gebruik maken van de GoPro camera. Het was een leuk experiment, maar vanwege het vele werk dat ermee gepaard ging vinden wij het niet voor herhaling vatbaar.
Deze keer willen we iedereen vragen om korte berichtjes, foto’s en video-opnames te plaatsen op de speciale ‘Praag’ Facebookpagina. De meeste mensen zijn hiermee inmiddels wel bekend, maar voor wie dit nog niet beheerst zullen wij op een later moment een korte handleiding maken.

Afsluitend weekend in Praag
Wij willen ook deze estafettewandeltocht afsluiten met een arrangement naar het einddoel van de tocht, naar Praag dus. We zullen dan de laatste wandelaars verwelkomen bij hun aankomst aldaar. Verder is er alle ruimte om zelfstandig van de geneugten van deze mooie stad te genieten. We vertrekken vrijdagmorgen vroeg naar Praag en vliegen zondagmiddag laat weer terug. Vrijdagmiddag komen de wandelaars aan, verder is het weekend vrij in te vullen. Een fiets- en wandeltocht onder leiding van een Nederlands sprekende gids is inbegrepen, alsmede een leuk hotel in het centrum inclusief ontbijt. De prijs voor deze trip is ongeveer € 275 per persoon. Mocht u interesse hebben in dit weekendarrangement, meldt u zich dan aan via praag@nloopie.nl.

Update 16-04-2017 Donderdagavond 13 april j.l. is – tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Schemerpit – de verdeling van de etappes bekend gemaakt. 23 van de 27 aangemelde groepen hebben een van hun voorkeuren mogen ontvangen. Helaas was er voor een 4-tal etappes geen belangstelling aangegeven, waardoor uiteindelijk voor 4 ploegen geen etappe van hun voorkeur beschikbaar was. Deze groepshoofden hebben een lootje getrokken waarmee de volgorde van kiezen, welke etappe men van de 4 overgebleven wil hebben, werd bepaald. Inmiddels is duidelijk geworden dat één van de ploegen zich heeft teruggetrokken en dat de andere 3 hun keuze hebben bepaald.
De situatie is nu, dat etappe 1 nog niet is toegewezen. Indien u geïnteresseerd bent in een 5 daagse wandeltocht door Noord-Holland, met de uitdagende wandeling – over de Afsluitdijk – naar Zurich (Fr) op de laatste dag, meldt u zich dan aan via Praag@nloopie.nl of bij een van de werkgroepleden.

Update 03-03-2017 We hebben 30 inschrijvingen ontvangen. Daarbij zaten twee individuele aanmeldingen. Deze hebben we kunnen onderbrengen bij bestaande groepen, waardoor 28 groepen over zijn voor 27 etappes.
Er is dus momenteel één groep die de status van reserve heeft. Als u nog groepen kent die eventueel zouden willen deelnemen, dan kan nog worden ingeschreven, zij het voor de rol van reserve. Het verleden heeft ons namelijk geleerd dat tijdens het proces nog groepen (deels) afvallen en daardoor willen samenvoegen.

Om zoveel mogelijk wandelaars te kunnen laten deelnemen is het uitgangspunt dat een groep uit minimaal 6 personen bestaat. Daarnaast hebben we in overleg besloten om de etappes te verkorten van 5 naar 4 dagen, dit omdat we anders zes groepen zouden moeten teleurstellen. Uit navraag bleek dat de meesten 4 dagen ook voldoende vinden. Mochten er groepen zijn die 4 dagen te kort vinden: er zijn drie etappes van 5 dagen, dit om vertrek op een zondag en aankomst op een vrijdag te kunnen bewerkstelligen.

Na ontvangst van alle voorkeuren gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Om iedereen op basis van redelijkheid te kunnen indelen vragen wij u om bij voorkeur vier, maar minimaal drie voorkeuren op te geven. In het verleden gaven groepen slechts één voorkeur op of driemaal dezelfde voorkeur. Om dit te voorkomen zullen groepen die minder dan 3 voorkeuren opgeven worden geacht géén voorkeur te hebben opgegeven. Wij gaan ervan uit dat elke groep de opgegeven etappes ook daadwerkelijk wil lopen.

Het begin- en eindpunt van elke etappe staat vast, maar elke groep is vrij om de route tussen die twee punten naar eigen inzicht in te vullen. Het is wel de bedoeling dat er daadwerkelijk wordt gelopen.  Om onduidelijkheid en irritatie te voorkomen: de overdracht van het estafettesymbool (het ‘stokje’) vindt plaats op de startdag van de nieuwe groep, ’s morgens om 9 uur. Als het de startende groep uitkomt kunnen hierover onderling afwijkende afspraken worden gemaakt.
Wij vragen u om uw voorkeuren vóór 21 maart 2017 aan ons kenbaar te maken via praag@nloopie.nl.

Het bekendmaken van de (concept-) definitieve indeling staat gepland op donderdag 13 april 2017 om 19.30 in de Schemerpit. Wij verzoeken u deze datum alvast in uw agenda te noteren.

Update 14-02-2017 Zoals al op de Jaarvergadering, j.l. vrijdag is medegedeeld, hebben zich binnen de inschrijvingstermijn 26 ploegen en 1 individu aangemeld. Daarna hebben zich nog 1 ploeg (5 personen) en 1 individu aangemeld.

De (voorlopige) route is op het scherm getoond en mondeling toegelicht (27 etappes, waarvan de 1ste weer ‘open’).
Volgende week volgt een laatste controle en daarna worden de ploegleiders geïnstrueerd over de volgende te nemen stappen.
De gepresenteerde (voorlopige) route kunt u zien onder de tekst.

Update 03-02-2017     De werkgroep is momenteel bezig met het aanpassen van de route. Dit om te proberen alle aangemelde groepen te kunnen laten deelnemen. Binnenkort volgt meer informatie.
Update 31-01-2017    17:34 uur    Vandaag om 12:58 uur, meldde zich de 26ste ploeg. Nu 26 ploegen en 1 individueel lid aangemeld!
Vanavond om 24:00 uur, sluit de inschrijfperiode!!
Update 23-01-2017    10:20 uur    Gisteren om 06:47 uur, meldde zich de 25ste ploeg. Nu 25 ploegen en 1 individueel lid aangemeld!
Update 20-01-2017    20:39 uur    Tot 19:29 uur vandaag hebben al 24 ploegen en 1 individueel lid zich aangemeld!
Update 19-01-2017    13:21 uur    Tot 13:04 uur vanmiddag hebben zich al 22 ploegen aangemeld!
Update 18-01-2017    16:10 uur   Van 00:03 tot 14:33 uur vanmiddag hebben zich al 20 ploegen aangemeld!
Update 18-01-2017    11:59 uur   Van 00:03 tot 11:18 uur vanmorgen hebben zich al 15 ploegen aangemeld!
Update 18-01-2017    8:36 uur   Het enthousiasme is weer fantastisch; van 00:03 tot 7:44 uur vanmorgen hebben zich al 11 ploegen aangemeld!

Na het succes van Barcelona 2016 zijn we op verzoek van velen meteen aan de slag gegaan om wederom te proberen een estafettewandeltocht uit te zetten. Deze staat gepland in het voorjaar van 2018 en heeft als eindbestemming de ‘gouden stad’ Praag. Lees meer: Praag brief 2018-2

Onderstaand ziet u de (voorlopige) route.