Wandelestafette naar Wenen 2020

Update 12-08-2019 Inmiddels is het duidelijk dat alle groepen gebruik gaan maken van de bus! Ook zijn alle betalingen binnen.
Blijft alleen nog de vraag hoe de laatste groep vanaf Wenen terugkomt naar Volendam. Hiervoor is al een werkbare oplossing bedacht.
De betreffende groep zal hier later dit jaar over worden geïnformeerd.

 

Update Hier de definitieve indeling van de etappes;

Update 19-04-19  Gisteravond is in de Schemerpit de indeling van de etappes gepresenteerd. Uitgaande van de 3 (soms 4) voorkeuren, die door de groepshoofden waren opgegeven, is de werkgroep gaan puzzelen en is er in geslaagd om bij 23 van de 26 etappes, een van de voorkeuren in te vullen. De overgebleven etappes, zijn d.m.v. een loting aan de 3 nog niet ingedeelde groepen toegewezen. Al met al een tot tevredenheid stemmende uitkomst. Binnenkort zal ook hier de etappe-indeling te zien zijn.

Nu gaat iedereen werken aan het uitzetten van de dagroutes en het boeken van de accomodaties. Veel plezier en succes daarbij.

Update 13-02-19 14:35 Sluiting inschrijving estafettetocht naar Wenen
13 februari 24:00 uur sluit de inschrijving voor de estafettetocht naar Wenen in 2020. Op dit moment hebben 27 ploegen en 2 ‘losse’ geïnteresseerden zich aangemeld.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 1 maart a.s., zal Jan Koning, namens de Wenen-commissie wat meer vertellen over de stand van zaken en de vervolgstappen die er nog komen.

Update 05-02-19 17:00 De 27ste groep heeft zich aangemeld.

Update 31-01-19 17:00 De 26ste groep heeft zich aangemeld.

Update 30-01-19 16:52  Inmiddels 25 groeps-aanmeldingen + een aanmelding van 2 personen

Spektaculaire inschrijving voor Wenen 2020

Vannacht om excact 0:00 uur, ging de inschrijving voor de estafette wandeltocht 2020, met einddoel Wenen van start.

De eerste minuten waren ronduit spektaculair te noemen – nog nooit waren er zovele inschrijvingen in zo’n korte tijd.

De eerste 2 minuten kwamen er 11 aanmeldingen binnen en om half een, stond de teller al op 19! Zie foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment is de 24ste inschrijving een feit.

Dus bijna vol!

We houden u op de hoogte,

Met vriendelijke groet,

Commissie Wenen

 

 

Lees hier de nieuwsbrief van 16 januari 2019.