nLoopie

9 Februari 2018: jaarvergadering!

Op vrijdagavond 9 februari a.s. zal de jaarvergadering van ’n Loopie worden gehouden, noteer deze datum alvast in je agenda!