Lid worden

Lid worden

Nieuwe leden en jeugdleden heten wij natuurlijk graag van harte welkom!

Inschrijven kan via dit formulier (of in pdf) -> formulier afdrukken, invullen, ondertekenen en inleveren bij onze ledenadministrateur. Let wel: we hebben voor elke persoon een inschrijfformulier nodig i.v.m. de machtiging; het is dus niet mogelijk twee of meer personen in te schrijven op één formulier. Omdat de bank uw ‘echte’ handtekening nodig heeft is het ook helaas niet mogelijk per e-mail of via een elektronisch formulier lid te worden.

Voor een inschrijfformulier kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Wanneer u de aanmelding volledig hebt ingevuld kunt u deze inleveren bij onze ledenadministrateur. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met onze ledenadministrateur. Hij zal u graag van dienst zijn.

Contact- en inleveradres ledenadministrateur:
Cor Veerman, Jan Platstraat 52, 1132 HH  Volendam, tel: 0299-363265, e-mail: ledenadministratie@nloopie.nl

De lidmaatschapsvormen en contributie

Onze vereniging meldt al haar leden aan bij de KWBN. Wij volgen daarom  de lidmaatschapsvormen die de KWBN hanteert. Dit zijn het Basis lidmaatschap en het Alles-in-een-pakket (wandelvoordeelpas, -magazine en jaargids). De hoogte van onze contributie is opgebouwd uit een deel dat wij aan de KWBN moeten afdragen en een deel ten behoeve van onze vereniging.

Het lidmaatschap van ’n Loopie én van de KWBN loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens, indien niet opgezegd vóór 1 oktober, automatisch met een jaar verlengd.

Voor 2022 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Basis lidmaatschap               EUR 12,50

Alles-in-een-pakket               EUR 20,00

Om de jeugd te stimuleren hanteren wij voor leden die op 1 januari 18 jaar of jonger een gereduceerd tarief van EUR 4,50

 

Naast de voordelen die onze vereniging aan elk lid aanbiedt zoals:

– gratis deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van onze vereniging
– het regelmatig ontvangen van onze Nieuwsbrief via e-mail
– korting bij een aantal van onze sponsors

zijn er wat verschillen tussen het Basis en het Alles-in-1 Lidmaatschap vanuit de KWBN.

 

Basis lid Alles-in-1
Ledenpas KWBN Ledenpas KWBN
Korting op landelijke tochten Korting op landelijke tochten
Korting bij inschrijving 4Daagse Nijmegen en Apeldoorn Korting bij inschrijving 4Daagse Nijmegen en Apeldoorn
  5 x per jaar Wandelsportmagazine
  Landelijk wandelprogramma (LWP)

Met het KWBN pasje: o.a. 10% korting op alle wandelproducten van Vrijbuiter

Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso, medio oktober. Na betaling van de contributie melden wij onze leden aan bij de KWBN. De KWBN verzorgt vervolgens de ledenpassen en zal die rechtstreeks naar uw adres sturen.

Voor vragen met betrekking tot de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@nloopie.nl .

Bankgegevens (IBAN) ’n Loopie: NL90 RABO 0385 621450,

Afmelden

Leden die zich willen afmelden voor het volgende verenigingsjaar kunnen dit tot uiterlijk 1 oktober (i.v.m. afmelden bij de KWBN) per e-mail bij onze ledenadministrateur melden: ledenadministratie@nloopie.nl . Leden zonder e-mail kunnen een briefje bij de ledenadministrateur  inleveren.

Verzekeringen:

Polis via KWBN

Alle deelnemers/sters, evalas leiders/sters en officials, zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van schade toegebracht aan derden, tijdens en op de heen- en terugweg naar de wandeltocht. Uitgesloten echter zijn zij, die van een motorisch voertuig gebruik maken. Let wel: leden zijn uitsluitend WA verzekerd bij deelname aan wandeltochten onder auspiciën van de KWBN.

Vrijwilligersverzekering via de Gemeente Edam – Volendam

De Gemeente Edam – Volendam heeft voor de organisatie en vrijwilligers van evenementen (bijv. de Zuiderzeetocht) een tweetal verzekeringen afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Deze polissen verstrekken een dekking bij overlijden, invaliditeit, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Wijzigingen voorbehouden!

Ondersteunend lid worden:

Voor mensen die ’n Loopie en haar doelstellingen een warm hart toedragen, bestaat ook de mogelijkheid om dat d.m.v. een ‘ondersteunend’ lidmaatschap te laten blijken. Hier is geen vast bedrag voor bepaald, maar we gaan uit van een minimale bijdrage van € 5,-  Meer mag natuurlijk ook.

Als tegenprestatie mogen de ‘ondersteuners’ gratis meelopen tijdens de Zuiderzeetochten (boottocht Marken-Volendam is niet gratis), kunnen gebruik maken van de verzorging tijdens de Nijmeegse 4-daagse en ook is deelname aan de estafettetochten, die elke 2 á 3 jaar worden georganiseerd, mogelijk.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onze ledenadministrateur of zich opgeven via de hierboven te downloaden documenten.