Lid worden

Nieuwe leden en jeugdleden heten wij natuurlijk graag van harte welkom! Inschrijven kan via onderstaande inschrijfformulier.

Wil je je liever niet digitaal inschrijven? Download dan dit formulier, druk af, vul in, onderteken en lever hem in bij onze ledenadministrateur: Cor Veerman, Jan Platstraat 52, 1132 HH  Volendam, tel: 0299-363265, e-mail: ledenadministratie@nloopie.nl

Let op: we hebben voor elke persoon een inschrijfformulier nodig i.v.m. de machtiging; het is dus niet mogelijk twee of meer personen in te schrijven op één formulier. 

Lidmaatschapsvormen en contributie

Onze vereniging kent verschillende lidmaatschapsvormen

Loopie - lidmaatschap € 5,- p/j

De meest basale vorm is het ‘Loopie-lidmaatschap’. Hierbij wordt u geen lid van de wandelbond KWBN, maar alleen van ’n Loopie.

Dit Loopie-lidmaatschap geeft recht op gratis deelname aan onze Zuiderzeetocht en ook ‘recht op inschrijving’ voor de verzorging tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Loopie - lidmaatschap inclusief lidmaatschap bij de wandelbond

Hier volgen wij de lidmaatschapsvormen die de KWBN hanteert.

Dit zijn het ‘Basis’ lidmaatschap en het ‘Alles-in-1’-pakket (wandelvoordeelpas, -magazine en jaargids). De hoogte van onze contributie is dan opgebouwd uit een deel dat wij aan de KWBN moeten afdragen en een deel ten behoeve van onze vereniging.

De lidmaatschappen van ’n Loopie als ook van de KWBN lopen van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens, indien niet opgezegd vóór 1 oktober, automatisch met een jaar verlengd.

Voor 2024 zijn de KWBN tarieven als volgt vastgesteld:

Basis lidmaatschap:   € 22,00

Compleet:                   € 38,50

Omdat de aangesloten verenigingen voor 2024 een collectiviteitskorting krijgen van 25% kan onze vereniging dit jaar nog een lidmaatschap inclusief een KWBN lidmaatschap hanteren en wel voor de basis versie € 17,50 en de complete versie € 30,00

Naast de voordelen die onze vereniging aan elk lid aanbiedt zoals:

– gratis deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van onze vereniging
– het regelmatig ontvangen van onze Nieuwsbrief via e-mail
– korting bij enkele sponsors

zijn er wat verschillen tussen het Basis en het Compleet Lidmaatschap vanuit de KWBN.

Omdat de aangesloten verenigingen voor 2024 een collectiviteitskorting krijgen van 25% kan onze vereniging dit jaar nog een lidmaatschap inclusief een KWBN lidmaatschap hanteren en wel voor de basis versie € 17,50 en de complete versie € 30,00

Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso, medio oktober.

Na betaling van de contributie melden wij onze KWBN leden aan bij de bond.

De KWBN verzorgt vervolgens de ledenpassen en zal die rechtstreeks naar uw adres sturen.

Voor vragen met betrekking tot de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@nloopie.nl .

Bankgegevens (IBAN) ’n Loopie: NL90 RABO 0385 621450

Schrijf je hieronder in voor wandelvereniging
’n Loopie!

Gewenst lidmaatschap

Geslacht

Incassomachtiging

6 + 14 =