Inschrijving voor verzorging tijdens de 4-daagse Nijmegen

’n Loopie wil de verzorging tijdens de 4 daagse weer organiseren. Zoals bekend is dat geen vanzelfsprekendheid en de huidige omstandigheden maken een zorgvuldige inschrijfprocedure nog meer noodzakelijk. In de onderstaande tekst wordt e.e.a. uitgebreid toegelicht.

Regels omtrent deelname aan de verzorging tijdens de Vierdaagse 2022
Deelname is alleen mogelijk voor leden van ’n Loopie.
Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 125. Bij overschrijding van het maximum aantal is de duur van het lidmaatschap bepalend.

Inschrijving is alleen mogelijk via de mail (verzorging4daagse@nloopie.nl);
aanmelding per mail betekent tevens toestemming voor een eenmalige incasso van het bankrekeningnummer waarvan de reguliere contributie wordt afgeschreven.

Er wordt een mail terug gestuurd ter bevestiging van ontvangst van de inschrijving. Let op: dit betekent NIET dat de aanmelding automatisch wordt goedgekeurd, want dit is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen per 31 mei. Er wordt alleen een mail gestuurd naar de aanvrager en deze dient de personen, waarvoor hij of zij de verzorging mede heeft aangevraagd, zelf te informeren

De inschrijvingstermijn sluit op 31 mei. Na deze datum kan alleen nog maar worden ingeschreven via het mailadres: penningmeester@nloopie.nl en wordt direct aangegeven of er nog plaats is. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt er € 10 extra berekend en dit bedrag dient direct gestort te worden op de bankrekening van ’n Loopie. Pas na ontvangst van het geld wordt een verzorgingspas verstrekt.

Indien een lid van ’n Loopie, dat zich heeft aangemeld voor de verzorging, vóór 4 juni geen mail ontvangt waarin staat dat hij of zij niet kan deelnemen aan de verzorging, betekent dit dat de inschrijving is gehonoreerd.

Jaarlijks wordt het verschuldigde bedrag voor de verzorging per afstand door het bestuur vastgesteld. Voor 2022 bedraagt de bijdrage voor 50 km en 40 km: € 50,00 en voor de 30 km: € 40,00.

Let op: het bestuur van wandelvereniging ’n Loopie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers of verdere wijziging van andere kostencomponenten de prijzen aan te passen of de verzorging niet door te laten gaan.

Op 16 juni wordt het verschuldigde bedrag via automatische incasso geïnd. Eind juni wordt de verzorgingspas aan de Vierdaagse lopers verstuurd, alsmede de gedragsregels waaraan de deelnemer aan de verzorging zich dient te houden.

In de mail naar: verzorging4daagse@nloopie.nl  moet het volgende zijn opgenomen:
Naam
Adres
Postcode / woonplaats
Lidnummer KWBN of lidnummer ’n Loopie
Hoeveel km er wordt gelopen.

Het is mogelijk in één mail meerdere personen op te geven en dan dienen van elke persoon bovenstaande gegevens te worden vermeld. Het te betalen bedrag wordt dan per persoon van zijn of haar bankrekeningnummer afgeschreven.