Vrijdag 28 februari werd de Jaarvergadering van ’n Loopie druk bezocht in het clubhome “De Schemerpit” van tafeltennis Victory ‘55. Voorzitter Jack Bont was verheugd over de grote opkomst. Er werd even stilgestaan bij het overlijden van twee leden van de wandelvereniging Ton de Wit en boer Jan uit Milsbeek.

Penningmeester Peter Tol kon mededelen dat er afgelopen jaar een klein verlies geleden is en dat de financiën dit jaar prima op orde zullen zijn.

De wandelclub telt momenteel 612 leden met een gemiddelde leeftijd van 56,3 jaar. Door de stijgende jaarlijkse afdracht aan de KNWB en hogere kosten gaat de contributie iets omhoog naar 12 euro voor basisleden en 19,50 all-in leden. Er is nu ook een keuze om ‘Ondersteunend Lid’ te worden voor 5 euro. Met name voor de ‘slapende leden’ en hen die niet aan de Vierdaagse meedoen is dit voordeliger en ook levert het meer op voor de clubkas.

Bij de bestuursverkiezing was voorzitter Jack Bont herkiesbaar. Unaniem werd hij weer gekozen door de leden.

Verder werd medegedeeld dat het heel jammer is dat door gebrek aan belangstelling de Avond-Wandelvierdaagse niet meer gehouden wordt. Er is alles aan gedaan om meer lopers te trekken voor dit evenement, maar het houdt een keer op. Een oproep werd gedaan aan de leden om mee te doen aan de Succes-Maandloopjes, die elke eerste zondag van de maand plaatsvinden. De Zuiderzeetocht is op 16 en 17 mei en het bestuur hoopt dat er ook dit jaar weer zo’n duizend deelnemers zullen zijn. De inschrijving voor de Midzomernachtloop op vrijdag 19 juni loopt nog niet echt lekker. Vorig jaar deden er 40 lopers aan mee en was het (ondanks de plensbuien ’s nachts) een groot succes. Opgegeven bij Karina Bont: kbont@nemassdeboer.nl.  Er is elke donderdag een loop van zo’n 15 km met de start om 09.00 uur bij Opperdam. Eenieder is welkom om hieraan mee te doen en de deelname is gratis. Verder gaat op 1 april de inschrijving voor de verzorging door ’n Loopie voor de Vierdaagse van start. Er kunnen maximaal 125 leden voor aangemeld worden.

Tot slot werden door Jan Koning de laatste puntjes op de ‘i’ gezet voor de Wandelestafette naar Wenen die op zondag 15 maart van start gaat om 8.30 uur met een H. Mis in de Vincentiuskerk en daarna wordt een groepsfoto gemaakt. Er zijn 27 etappes en de laatste groep komt dinsdag 30 juni aan. Aan de groepsleiders werden de Wenen-passen met informatie uitgereikt.

Lezing voor Caspar Jansen

De agenda van de Jaarvergadering was met een uurtje afgewerkt en na de pauze volgde er een lezing van natuurkijker en wandelaar Caspar Janssen. Gedurende 1,5 jaar heeft hij door alle provincies gelopen en daarvan zijn vele column’s in De Volkskrant geplaatst. De zijn later gebundeld in het boek ‘Caspar Loopt’. Nederland is een prachtig wandelland met een grote diversiteit aan landschappen zoals duinen, delta, bos, klei, weilanden, een beetje heuvels. Over de Afsluitdijk lopende  -“waar je de weg niet kwijt raakt”-  merkte hij een enorme rijkdom aan insecten. De spreker stelde dat er een harde scheiding is ontstaan tussen landschap en natuur en dat er met name de laatste jaren veel veranderd is door de explosieve groei van de landbouw. “Wandelen is fantastisch om de veranderingen in het landschap te zien. Het is de beste manier om het landschap in je op te nemen. Het is enorm afwisselend. Helaas is er de laatste 20 jaar veel losgelaten, waardoor houtwallen en heggen zijn verdwenen. Daardoor is het landschap lomper geworden”, stelde Caspar Janssen, tijdens deze mooie lezing. Vele fraaie foto’s, genomen tijdens deze wandelingen, werden op het scherm geprojecteerd.